Title Image

Opdrachten & opdrachtgevers

[no_elements_holder number_of_columns=”one_column”][no_elements_holder_item aligment=”center” advanced_animations=”no”]

Een greep uit wat YELLOW doet en voor wie

[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]

Fusie

De opdracht

In een veranderende werkelijkheid beraden twee organisaties zich op een juridische fusie. Het doel: bij wijzigend overheidsbeleid ook in de toekomst hoogwaardige dienstverlening kunnen waarborgen. De opdracht: het ondersteunen van de Raden van Bestuur, Raden van Toezicht en managementteams bij het voorbereiden van de fusie.

Het resultaat

Aan de hand van een duidelijke projectstructuur zijn alle te nemen besluiten over de nieuwe organisatie geïnventariseerd, belegd, voorbereid en genomen. De besluiten zijn op interactieve wijze tot stand gekomen met betrokkenen van beide organisaties: managers en medewerkers en medezeggenschap. De besluiten worden vastgelegd in één compleet en samenhangend stuk: het fusiebeslisdocument. Het document helpt bij het interne besluitvormingstraject en dient als input voor de advisering door toezichthoudende instanties zoals de ACM.

Het inzicht

Het voorbereiden van een fusie vergt technische uitwerking in het proces en bouwen aan vertrouwen in elkaar. Deskundig projectmanagement ontzorgt, veiligheid blijkt onmisbaar bij gevoelige kwesties. Nauwe samenwerking en vertrouwen binnen de stuurgroep tussen bestuurders en adviseurs, maken dan een wereld van verschil.

[no_elements_holder number_of_columns=”one_column” items_float_left=”yes”][no_elements_holder_item item_padding=”100px 100px 0px 160px” aligment=”left” animation_name=”grow_in” animation_delay=”150″ advanced_animations=”no” item_padding_600_768=”100px 60px 0px 60px” item_padding_480_600=”100px 30px 0px 30px” item_padding_480=”100px 10px 0px 10px”]

“Als we het niet weten, steken we de hoofden bij elkaar om de beste vervolgstappen te verzinnen. Zo hebben we al menige hersenkraker aangepakt.”

[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]

Multidisciplinaire samenwerking

De opdracht

Raad van Bestuur en MT van zorginstelling Zonnehuisgroep Vlaardingen zien multidisciplinaire samenwerking als een cruciale factor in het realiseren van de organisatievisie: persoonsgerichte zorg. De opdracht: help ons om de samenwerking tussen de disciplines hier in huis te vergroten.

Het resultaat

Door in gesprek te gaan, blijkt dat het helpt om met vertegenwoordiging van alle disciplines te bespreken wat ieders droom is voor de samenwerking. De droom van zorgmedewerkers en de droom van behandelaren blijken sterk overeen te komen. Als resultaat wordt de toon als vanzelf gelijkwaardiger en worden drempels onderling lager. Oud zeer maakt plaats voor zin in de toekomst.
Ook wordt duidelijk dat er behoefte is om met elkaar aan dezelfde visie te werken. In alle teams worden daarom dialoogsessies gehouden over de visie op persoonsgerichte zorg en over multidisciplinaire samenwerking. En vooral over wat je zelf kunt doen om deze in de praktijk te realiseren. Teamleiders worden toegerust om de dialoogsessies te leiden, met succes. Leden van de projectgroep nemen deel aan de dialoogsessies en fungeren als enthousiaste ambassadeurs. Na de dialoogsessies gaat iedereen aan de slag met de uitvoering van eigen verbeterideeën. Daarna komen de teams nog een keer bijeen om resultaten met elkaar te delen en vervolgafspraken te maken.
De collega’s werken nu meer vanuit een gedeeld doel. Zij tonen meer eigenaarschap en realiseren verbetering in processen, cliëntgerichtheid en samenwerking. Volgende stap: met elkaar de zorgpaden verbeteren, waarbij ook de samenwerking in de lijn wordt meegenomen. Wordt vervolgd!

Het inzicht

Bij zoiets veelomvattends als ‘het vergroten van multidisciplinaire samenwerking’ rees de vraag “Hoe maak je dit hanteerbaar?” Wat hielp, was samen ontdekken zonder precies te hoeven weten hoe iets gaat werken. Bij elke hersenkraker gewoon bij elkaar gaan zitten, kijken welke oplossingen je kunt verzinnen. En dan uitproberen en bijsturen. Zo gebeurt het nog steeds!

[no_elements_holder number_of_columns=”one_column”][no_elements_holder_item aligment=”center” advanced_animations=”no”]

Actuele en recente opdrachtgevers

[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_clients client_borders=”no” space_between_clients=”yes”][no_client link_target=”_blank” image=”59278″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59269″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59265″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59273″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59274″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59270″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59268″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59266″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59275″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59272″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59271″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59267″ link=”#”][no_client link_target=”_blank” image=”59276″ link=”#”][/no_clients]